Medicate Est OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kodulehe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme kehtestanud põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Tutvustame meie privaatsuspõhimõtteid:

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on tellija kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Medicate Est OÜ kogub ja töötleb isikuga sõlmitud lepingu täitmisel ning selleks vajadusel temaga ühenduse võtmiseks. Samuti seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Tellimuse sooritamisel meie e-poes talletatakse tellija poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmeid kontaktandmed  (nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress).

Kogutud isikuandmete  säilitamine

Kogutud isikuandmeid kasutame kauba kohaletoimetamiseks, ehk siis kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Medicate Est OÜ-le õiguse säilitada neid andmeid vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele, nt. raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

Medicate Est OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete käsitlemiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Meie kodulehelt ostude sooritamise käigus salvestatud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused

Eeldame, et meie e-poest www.nanohap.eu tellima asudes on klient Medicate Est OÜ privaatsuspõhimõtete ja -tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks riikliku Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.