Nanomeetrilise hüdroksüapatiidi omadused ning toimed võivad olla väga erinevad. Organismi eri piirkondades on erineva morfoloogiaga ning suurusega, ja vastavalt ka erinevalt korrastunud nanohüdroksüapatiidi kooslusi. Siinjuures ei saa kindlasti võrdsustada kõiki erineva päritolu nanoosakeste toimet meie organismile.Toime (ka ohutus!) organismile sõltub samuti paljudest teguritest:

  • puhtus
  • morfoloogia (kuju)
  • mõõtmed
  • kristalliseerumisaste

Viimane on eriti tähtis omadus, sest ebaõige kristalliseerumisastmega osakesed võivad põhjustada soovimatuid ladestusi. Samas – mittesobivad mõõtmed on organismile vastuvõetamatud ning häirivad rakkude normaalset tööd.

NANOHAPTM koostises oleva nanomeetrilise hüdroksüapatiidi osakesi võib võrrelda täiuslike bioloogiliste ehituskividega, mis on organismile ohutud, kiiresti kätte saadavad, ei tekita ladestusi ega allergilisi reaktsioone. Kontrollitud režiimil kasvatatud ning selitatud aine on bioloogiliselt sobivates mõõtudes ning vajalike kristalliseerumisparameetritega.

NANOHAPTM materjali vastavust kinnitav kontrolltest ning detailne elektronmikroskoopiline uuring on viidud läbi ka TTÜ teaduslaboris.

NANOHAPTM pakendamiseks kasutatavad kapslid on naturaalsest želatiinist ja vastavad meditsiinis kehtivatele rahvusvahelistele nõuetele.

NANOHAP materjali ohutussertifikaat

NANOHAP kapslite sertifikaat